Webové stránky

Tvoříme webové stránky tak, aby byly v souladu s vaším podnikatelským cílem. Značná část potenciálních zákazníků vnímá kvalitu a obsah webových stránek a hodnotí podle těchto měřítek prezentovanou firmu. Proto při tvorbě webových stránek přistupujeme ke každému zákazníkovi individuálně a podle jeho potřeb.

Webové stránky tvoříme pro vašeho zákazníka

Webové stránky by měly být vytvářeny pro vašeho zákazníka. Vzhled, obsah a funkce vašeho nového webu by proto měly vystihovat potřeby nejen vaše, ale především návštěvníka webových stránek. Pokud jsou požadavky zákazníka a vás v rozporu, pokusíme se nabídnout vhodné řešení.

Tvorbou webových stránek to nemusí končit

O vaše stránky se i po dokončení nadále staráme. Následná péče probíhá na základě servisní smlouvy. Rozsah služeb je vždy nastaven tak, aby odpovídal účelu webových stránek a zajistil jejich další rozvoj. Díky naší trvalé péči se vám nestane, že budou vaše webové stránky za pár let zastaralé.

Jednotlivé fáze tvorby webových stránek

Tvorba webových stránek je rozdělena do několika fází. Každá z nich je důležitá.